Ułatwienia wizowe dla obywateli Gruzji

Na sesji, która odbyła się 2 lutego 2017, członkowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali za ruchem bezwizowym na teren Schengen dla obywateli Gruzji. Podział głosów: za 553, przeciw 66, wstrzymane 28.
Ustalono, że ruch bezwizowy będzie dotyczył posiadaczy paszportów biometrycznych. Dozwolony czas pobytu bez wizy będzie wynosił 90 dni na każde 180 dni.

27 lutego 2017 r. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii UE przyjęła powyższe przepisy. Wejdą one w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Regulacje nie będą obejmować Irlandii i Wielkiej Brytanii.

By nowe przepisy wizowe mogły wejść w życie, Gruzja została “przeniesiona” z Aneksu I (kraje, których obywatele potrzebują wiz) do Aneksu II (kraje o ruchu bezwizowym) Rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.

Na podstawie: Georgia Today, FB @polish.embassy.tbilisi

Dodaj komentarz