Twierdza Chertwisi

Monumentalne baszty Twierdzy Chertwisi, która niczym pradawny olbrzym wzbija się ku niebu wprost ze skalistego urwiska, są wyrazistym wzorcem architektury feudalnej Gruzji.

Przez wiele wieków z rzędu twierdza ta była jedną z obrończyń Meschetii, która kontrolowała ważny szlak łączący księstwo ze światem zewnętrznym. Mimo, iż Chertwisi była rozbudowywana i przebudowywana na przestrzeni różnych epok, to jednak jej architektoniczny zespół prezentuje się w sposób jednolity i spójny. Obecnie warownia ta stanowi zabytek historyczny i cieszy się popularnością wśród trustów zaglądających tu po drodze do klasztornego kompleksu Wardzia.

Obecny stan Twierdzy Chertwisi pozostawia wiele do życzenia – po niegdysiejszych budynkach pozostała zaledwie zewnętrzna część: zębate mury obronne i baszty ze strzelnicami. Wewnątrz dziedzińca znajdują się jedynie ruiny, a i same mury z basztami są w pewnym stopniu zniszczone i stanowią zagrożenie dla tych, którzy rozważają wdrapanie się na nie. Pomimo przykrego stanu twierdzy, w jej architektonicznym obliczu nadal łatwo można dostrzec podział na dwie części – górną (cytadelę) znajdującą się na szczycie skały i dolną, przylegającą do cytadeli od strony wschodniego i południowego zbocza góry. Dotarcie do twierdzy nie jest zbyt trudne. Wystarczy tylko przejść ścieżką rozpoczynającą się od trasy do klasztoru Wardzia i prowadzącą do południowej części muru z niewielką bramą przejściową. Mimo, iż mury twierdzy dolnej są niewysokie i w połowie już zniszczone, to jednak twierdza górna nadal przypomina o niegdysiejszej potędze Chertwisi.

Cały tekst na stronie: Castles Today

Tekst udostępniony przez autora Projektu „Castles”. Dziękujemy!